Nyheter

NYHETER

Slutrapport för Nationell strategi för demenssjukdomar Socialstyrelsens rapport finns här

Granskaren om glömda pandemin: ”Förundras”

Pandemin följdes av hård kritik mot svensk vård, äldreomsorg och krisberedskap. Men kritiken har inte satt spår i partiernas valkampanjer.

Coronakommissionens ordförande Mats Melin tycker att det är dåligt.

Läs artikel i Svenska Dagbladet 24 aug -22 

Att locka personal till äldreomsorgen en ödesfråga

skriver Marianne Melkersson, geriatriker och ordförande i Gott Ledarskap i Demensvården

Se artikel i GP 16 juni-22

Kompetenscentrum i Äldrevården

Nu har Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen invigts. En av dess huvuduppgifter blir att snabbare svara upp mot verksamheternas behov av expertstöd. . Se vidare här  

Träning för Demenssjuka

Här en intressant artikel om en avhandling med träning för demenssjuka.

Läs artikeln här

Bo Eek har skrivit i Kyrkans Tidning

Bo Eek, domprost emeritus, har i Kyrkans Tidning skrivit ett öppet brev  till Camilla Lif, präst i Svenska kyrkan och ledamot i regeringens nya coronakommission. Bo Eek påpekar att Svenska kyrkan är den otvetydigt viktigaste rörelsen in mot våra äldreboenden i Sverige. I varje församlings uppdrag ligger att regelbundet besöka de gamla och sjuka, hålla andakter, komma på sjukbesök och ha själavårdssamtal.


Bo Eek säger vidare att äldrevården inte står högt i kurs i vårt land och gerriatriken har inte någon karriärstatus inom läkarkåren.


Tänk om vi genom denna pandemi får ett förändrat synsätt på vård och omsorg. Då har vi vunnit något fantastiskt för framtiden, något som kan påverka, slutar Bo Eek.


Läs hela debattartikeln med rubriken "Nu vänder vi fiaskot, Camilla!"  här

Den 20 augusti 2020 hade GöteborgsPosten en debattartikal med rubriken:

Stort etiskt fiasko att de äldre inte fick sjukhusvård.


Debattinlägget är skrivet av vår ordförande Marianne Melkersson. Läs hela debattartikeln här.


Svenska Dagbladet hade den 4 augusti 2020 en debattartikel med rubriken:

Något har gått snett efter Äldrereformen


Debattinlägget är skrivet av vår ordförande Marianne Melkersson. "Med coronapandemin har det blivit tydligt att den professionella medicinska vården har blivit eftersatt för dem som bor på kommunens äldreboenden", skriver Marianne bl a.


Läs hela debattartikeln här.


Restaurangen där hela personalen lider av demens

Expressen skriver den 29 november 2019 om en restaurang i Tokyo där hela personalen har demens. 37% av beställningarna blir fel, men 99 procent av gästerna är ändå nöjda. Syftet med restaurangen är att öka allmänhetens kunskap om demens, att skapa en större acceptans för sjukdomen och minska det sociala stigmat för dem som drabbats.


Läs hela artikeln här.

Skaraborgs Läns Tidning/Västergötlands Allehanda (SKLT/VA) hade den 21 oktober 2019 ett reportage med rubriken:

Malmgården tar täten
På väg att bli första stjärnmärkta demensboendet i Skaraborg


Vår stipendiat 2014, Kristina Nilsson-Lindström, var tidigare enhetschef på Malmgården i Skara.


Läs artikeln här 

Ledarskap i demensvården


I nr 3/2019 av tidskriften Äldre i Centrum

intervjuas Heidi Hagerman, som i maj

försvarade sin avhandling Working Life

Among First-Line Managers and Their

Subordinates in Elderly Care vid Uppsala

Universitet. Heidi blev intresserad av

frågan om första linjens chefers betydelse

för vårdresultatet under sitt arbete som undersköterska och sjuksköterska inom äldrevården. Inom ramen för sitt avhandlings-

arbete har Heidi sedan 2010 gjort återkommande enkäter och intervjuer med chefer och personal på samma enheter.


I sin avhandling konstaterar Heidi att arbetet som första linjens chef inom äldreomsorgen är komplext och utmanande. Cheferna behöver tillgång till strukturella förutsättningar i form av stöd, information, resurser och möjligheter. Ju bättre strukturella förutsättningar, desto mer sannolikt är det att cheferna skattade sina stressymtom lägre och sin egen chefs- och ledarskapsförmåga högre, menar Heidi.


Läs hela Heidis avhandling (på engelska) på denna länk.

Den 27 augusti 2019 hade GöteborgsPosten en debattartikel med rubriken

Ge äldre dementa förutsättningar att njuta av livet.


Bättre bemanning krävs på Änggårdsbacken för att personalen ska kunna ta hand om de boende på ett tillfreds­ställande sätt. Politiker och tjänstemän borde göra ett studiebesök där och lyssna på personalen, skriver Margit Jansson, Karin Nolmark och Ingrid ­Petersson.


Läs hela debattartikeln här

Socialstyrelsen presenterar en ny rapport

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

med underrubriken

en modell för mångprofessionell samverkan för

personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom.


Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat en modell för ett standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom riktad till kommuner och landsting. Den 150-sidiga rapporten presenterades den 22 juni 2019 och innehåller bl a en checklista över insatser, särskilda perspektiv och viktiga områden att tänka på vad gäller respektive insats.


Läs hela rapporten här.


Demenssjuke Nils Turney (50 år) får ingen hjälp till ett LSS-boende!


Nyligen har det i masssmedia skrivits mycket om Jonna Lundin i Borlänge, som i två år har stöttat sin 50-årige man Nils Turney i kampen mot demenssjukdomen. Men det faktum att de är gifta med varandra gör det svårt för Nils att få en lägenhet på ett LSS-boende.


Läs mer på dessa länkar:

Aftonbladet

Aftonbladet

Sveriges Radio

Utlandsfödd dement får mindre stöd än svenskfödd.


Svenska Dagbladet hade den 30 juli 2019 en artikel med den rubriken. De berättar om en ny studie som har visat att anhöriga till utlandsfödda dementa inte tar del av samhällets stöd i samma utsträckning som anhöriga till inrikesfödda. Det blir mindre av allt: dagverksamhet, korttidsboende och anhörigutbildning.


Läs hela artikeln här.


Andante,

Norénföreställning på Dramaten i Stockholm

”För den som vill reflektera över eller bearbeta existentiella brister i svensk äldreomsorg rekommenderas Lars Noréns ”Andante” på Dramaten i Stockholm. Men den knappt tre timmar långa föreställningen (inklusive paus) är ingen tung historia. Föreställningen är rolig mitt i allvaret och blir en lisa för själen.


Replikerna är tonsäkra när de ringar in en räcka plågsamma och förnedrande omständigheter som hör till det multisjuka åldrandets sista stadier.”


Så skriver Seniorens recensent Jan Arleij om Noréns Andante, se denna länk.

Vår stipendiat 2017, Anneli Franzén, nominerad till Årets Innovativa ledare


Att våga testa nytt är viktigt för Anneli Franzén, enhetschef på
äldreboendet Kullegården i Partille. Hon är nominerad till Årets innovativa ledare, ett pris som delades ut den 19 mars.

Den 3 mars 2019 hade GöteborgsPosten ett stort reportage om Anneli. Läs hela texten här.

Det aktuella läget inom demensforskningen och demensvården.

Vid ett föreningsmöte den 28 januari 2019 på Vegahemmet i Göteborg berättade föreningens ordförande, Marianne Melkersson, om både det aktuella forskningsläget när det gäller demenssjukdomar och hur detta påverkar behovet av relevant vård.


De bilder som Marianne visade vid föreningsmötet kan du ladda ner här.

Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

En ny studie av forskare vid Linköpings Universitet visar att vid Alzheimers sjukdom kan cellernas skräphanteringssystem transportera skadliga proteiner till andra nervceller och på så vis sprida sjukdomen. Med tiden bildar de allt större plack i hjärnan, vilket sammanfaller med att nervceller dör. Den drabbade blir gradvis sämre i takt med att nya delar av hjärnan påverkas. Studien visar att i experiment med odlade celler kan spridningen bromsas. Upptäckten kan få betydelse för utveckling av ny diagnostik och på sikt även läkemedel som stoppar eller bromsar spridningen.

Läs hela pressmeddelandet här.


Regeringen presenterar demensstrategi

Äldreminister Lena Hallengren presenterade nya nationella demensstrategin för Sverige vid en pressträff på Silviahemmet  den 24 maj 2018. En modell för hur vård och omsorg kan organiseras ska tas fram och spridas av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att öka kvaliteten och göra vården mer jämlik.


Sju områden pekas ut som särskilt viktiga att förbättra och utveckla. Ett handlar om samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Den modell som ska tas fram av Socialstyrelsen ska peka ut ett standardiserat insatsförlopp. Tanken är att vården och omsorgen ska vara likvärdig i landet.


Likaså måste anhöriga kunna lita på att även de får den vård och omsorg de behöver. Hela samhället måste förändras för att bättre möta människor med demenssjukdom.


Uppdraget ska slutredovisas 1 juni 2022.


Ladda ner hela beslutet här.


Bli Demensvän!

Demensförbundet har startat ett program för ett demensvänligt samhälle: Bli en demensvän, se denna länk


Programmet uppmanar oss att ta till oss kunskap om demens och att som medmänniska visa förståelse, vara lugn och ha lite extra tålamod med dem som lider av demens. Det är främst en fråga om att visa vanligt mänskligt hyfs och hänsyn när vi i vårt dagliga liv träffar någon med demens. Vi får lära oss att inse när en person lider av demens och hur vi bäst bemöter honom eller henne.