Nätverk

Kunskapsnätverk inom demensvården


OBS!

Nätverksträffen planerad till den 27 april har blivit inställd p g a coronaepidemin. Så snart situationen har stabiliserats, kommer nätverksmötet att genomföras.


Under de år vi delat ut föreningens stipendium till framgångsrika enhetschefer inom demensvården har vi kommit i kontakt med många duktiga ledare. Målet med nätverket är att föra samman dessa för att de skall kunna dela erfarenheter med varandra och få en spridningseffekt av alla goda idéer.

 

Bland alla finalister framkommer tydligt hur olika strategier lett fram till mycket goda resultat. Det gemensamma är att få personalen att arbeta personcentrerat och känna arbetsglädje genom att de som behöver deras stöd mår bättre. 

 

I nätverket ingår tidigare stipendiater och finalister från de senaste tre åren.

 

Nätverksträff 1 var den 13 oktober 2019 i Göteborg. Efter personliga presentationer hölls olika gruppdiskussioner och dagen avslutades med föredrag av professor Ingmar Skoog från Age Cap, Göteborgs universitet. Energin flödade i rummet och samtalen var intensiva.

 

Nätverksträff 2 var den 23 januari 2020 i de gamla fina lokalerna på Bräcke diakoni i Göteborg. Louise Gehandler, kvalitetsutvecklare på Bräcke inledde dagen på ett gripande och stimulerande sätt genom att berätta om ”KAN-listan” för demenssjuka. Gruppen fick också höra om Certifiering av ett boende genom Ewa Wörlén och vad man kan göra med intraprenad av Emma Eggertsen.

 

Nätverksträff 3 var planerad till den 27 april i Götebor, men har blivit iställd p g a coronaepidemin. TAnken var att det skulle bli en interaktiv föreläsning av universitetslektor Heidi Hagerman från Linnéuniversitet, Kalmar. Hon kom ut med en avhandling om första linjens chefer inom äldreomsorgen 2019: ”Working Life Among First-Line Managers and their Subordinates in Elderly Care”. Nätverksträffen med samma program kommer äga rum så fort situationen har stabiliserats.

 

Nätverket har en egen sluten facebookgrupp för information och diskussioner. Medlemskap fås genom ansökan hos marianne@gottledarskap.nu