Styrelsen

Kerstin Skar Eriksson, Ordf.

Skicka mail till Kerstin här

Barbro Wiskari, ledamot

Skicka mail till Barbro här

Styrelsen

Ingrid Thulin, sekr

Skicka mail till Ingrid här

Roland Salomonsson, kassör

Skicka mail till Roland här

Lars Rönnmark, ledamot

Skicka mail till Lars här

Pia Sjölund, ledamot

Skicka mail till Pia här

Hanna Falk Erhag, ledamot Skicka mail till Hanna här

Daniel Eek, ledamot

Skicka mail till Daniel här

Cecilia Nygren, ersättare

Skicka mail till Cecilia här

E-mail.till föreningen: klicka här