Därför behövs vi

NÄR DEN ENDA VÄGEN ATT GÅ ÄR VILSE . . .


Vi tar beslut, tills den dagen vi inte kommer ihåg att ta dem längre. Någon frågar vad vi brukar ha på mackan och vi har glömt. Det känns obehagligt.Tiden går och oron växer. Vi ser oss själva gå vilse i våra minnen och förstår inte varför tanken finns där ena stunden, men är borta nästa.

 

150 000 svenskar har på grund av demens förlorat möjligheten i att kunna rå om sig själva. Vården är därför beroende av engagerade ledare, som kan skapa en god demensvård.


Därför finns föreningen GOTT LEDARSKAP I DEMENSVÅRDEN.

 

Vi vill ge stöd åt de chefer som skapar en trygg bas för både vårdtagare och personal. Vi gör det genom stipendier, som en´uppmuntran för chefer inom demensvården. Stipendiet riktar sig i första hand till första linjens chefer inom demensvården och motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till fortbildning inom ledarskap och demensvård.

 

Läs mer om våra stipendiater under fliken Stipendiater


Läs mer om föreningen under fliken Om oss.

Vill du stödja vår verksamhet? Klicka på fliken  Stöd vår verksamhet ovan.