Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård.


När nomineringstiden gått ut har vi fått in många välmotiverade nomineringar till årets stipendiat. Vem som blir årets stipendiat kommer att offentliggöras den 7 maj samtidigt som stipendiaten hyllas i samband med en sponorslunch. Du kan nominera till 2021 års stipendiat på denna länk.

 

Vi deltar också i samhällsdebatten runt ledarskap och demens.

GOTT LEDARSKAP I DEMENSVÅRDEN – ny bok

Boken Gott Ledarskap i Demensvården har tagits fram av den ideella föreningen med samma namn, Gott Ledarskap i Demensvården.


Läs mer på denna länk. Boken kostar 150 kronor. Beställ boken på denna länk.

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet? Klicka på fliken

"Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen på våra styrelseledamöter.


Följ oss på Facebook på denna länk