Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.  

Stipendiat 2024

Nominering till årets stipendiat 2023 är nu avsludad.

Men du kan när som helst nominera Årets Stipendiat 2024.

Föreningens stipendier riktas till första linjens chefer d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård och uppgår till ett värde av 50 000:-. Har du någon som gör ett fantastiskt arbete som ledare för ett Demensboende och som  du anser förtjänar att utnämnas till Årets Stipendiat 2024? Välkommen att nominera kandidaten till 2024 års stipendium på denna länk. Du kan nominera fram till den 11 feb 2024.Stipendiat 2023

Utmärkelse till Upplands-Bro för Gott ledarskap inom demensvården

Mirjam Brocknäs med Diplom på Stipendium från Föreningen Gott Ledarskap inom Demensvården.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för äldreboendet Kungsgården vård - och omsorgsboende, har av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården utnämnts till 2023 års ledare inom demensvården. Mirjam har av föreningen tilldelats ett stipendium på 50.000 kr till egen utveckling.

 Mirjam Brocknäs är äldrepedagog och gerontolog. Genom sitt kreativa ledarskap är hon en inspirerande förebild och medarbetarna stimuleras att växa och utveckla sin yrkesstolthet. Tillsammans med sin personalgrupp ser de anhöriga som del av teamet runt de boende som skall bibehålla den demenssjukes livskvalitet. Mirjam använder evidensbaserad kunskap inom demensområdet för att lyfta personalens kompetens och innovation i vardagen och har sin arbetsplats mitt i demensavdelningen. Hennes dansprojekt och musik- och konstaktiviteter har uppmärksammats av bland annat Svenskt Demenscentrum. Dessa aktiviteter har höjt de boendes kvalitet och glädje i vardagen. Mirjam utbildar personal inom bland annat bibliotek, tandvård, brandkår och hårfrisörer om demenssjukdomar för att skapa ökad kunskap i samhället. 2020 utsågs Kungsgården till årets arbetsplats av Upplands-Bros kommun för sitt enastående arbete under pandemin.

Vid Sinnenas Lunch 26 april i Göteborg som hölls på resturangen SK Mat och Människor överlämnade Professor Ingmar Skoog utmärkelsen till Mirjam Brocknäs.En artikel om Mirjam Brocknäs i tidningen Demenscentrum finns här


Tidigare stipendiater hittar du här

Intressanta föredrag finns på sidan Föredrag

och som hållits av Marianne Melkersson och Monica Berglund i vår styrelse

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Sveriges Coronakommission Slutbetänkande

Kommitionen har nu lämnat sitt slutbetänkande.

Där pekas det på en hel del som behöver åtgärdas. Se betänkandet på denna länk.


Första delbetänkande

Sveriges Coronakommission lämnade i december 2020 sitt första delbetänkande. Du kan läsa den på denna länk. Betänkandet nämner bl a 

I början av december 2020 hade i Sverige fler än 7 000 människor avlidit med diagnosen covid-19. Av dessa personer var nära 90 procent 70 år eller äldre. Hälften av dem bodde i särskilt boende och knappt 30 procent hade hemtjänst.

Detta visar att föreningen Gott Ledarskap i Demensvården behövs!

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. 

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet?

Klicka här eller på fliken "Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka här eller på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen och kontaktuppgiftern för våra styrelseledamöter.

Föreningen Gott ledarskap i demensvården (GLID)

”Vägen till en bättre demensvård går via chefen” - en insikt som ligger till grund för föreningens strävan. Varje år utser GLID ”Årets chef i demensomsorgen” efter ett nationellt nomineringsförfarande. Stipendiaten prisas med 50 000 kronor till egen kompetens­utveckling och 50 000 kronor till GLID:s chefsnätverk (tidigare stipendiater och finalister).

 

Du kan bidra till Gott ledarskap i demensvården genom att

 

  • - nominera en duktig första linjens chef till vår
      utmärkelse och stipendium här
  • - bli personlig medlem - 150 kr
  • - bli företags- eller organisationsmedlem - 6 000 kr
  • - bli gåvogivare – bankgiro 446-3139, swish 1234547568

 

Kontakt: styrelsen@gottledarskap.nu

Nästa Nätverkmöte.

ÄNDRAD TID för nätverksmötet!

Det blir istället den 23 - 24 november på konferenshotellet Arken i Göteborg med övernattning där. Medverkar gör professor Lotta Dellve från Göteborgs universitet med sin forskning kring hållbarhet i arbetsmiljön för ledare inom vårdsektorn. Båda dagarna är vi också glada att Eini Ruottinen och Annica Johansson från Socialstyrelsens Kunskapscentrum för Äldreomsorgen medverkar i diskussionerna kring personalförsörjningsprojektet. Vi får också del av en rapport om Språkförmåga inom äldreomsorgen. Program har skickats ut. Varmt välkomna! Anmäl till marianne.melkersson@outlook.com senast 21 oktober!”

 

Nätverksmöte nr 11 ägde rum i Göteborg den 31 mars 2023 i Haga församlingshem.

Elva nätverkare deltog samt nästan hela styrelsen. Lars och Lena ansvarar för personalförsörjningsprojektet och gick igenom instruktioner för hur enhetscheferna kan skriva sina berättelser om hur de löst sin personalförsörjning utifrån sex olika perspektiv. Tanken är att alla nätverkare skall skriva sin berättelse så att vi kan bygga upp en kunskapsbank samt skicka till Socialstyrelsen. Utredaren på Kunskapscentrum har fått de första två berättelserna från Carin Rydin och Ann-Christin Eriksson och tycker att dessa varit mycket intressanta och vill ha fortsatt dialog.

Huvuddelen av dagen bestod av Daniel Brattgårds föredragning om etik med gruppdiskussioner och kompletteringar av Monica Berglund. Det blev ett livligt utbyte av reflektioner på olika teman och deltagarna var väldigt nöjda med dagen. Nästa möte planeras i oktober och då ville många höra mer om etik på temat Integritet och autonomi. Om ekonomin tillåter blir det ett tvådagarsseminarium nästa gång då övernattning upplevdes så oerhört positivt för sammanhållningen i nätverket. Styrelsen framhöll att det vore önskvärt om arbetsgivaren tillfrågas om de kan stå för resekostnaderna i samband med nästa möte.

Vår senaste bok!

Vägen till god Demensvård

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt boken:

Boken riktar sig främst till de beslutsfattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår senaste bok på denna länk Här kan du också läsa boken i PDF-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på 75 kr exkl porto.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården

Läs mer på denna länk. Boken kostar 100 kr exkl porto. Beställ boken på denna länk.


Om du vill läsa boken som PDF, kan du ladda ner den på denna länk.