Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.  

Stipendiat 2024

Utmärkelsen för Gott ledarskap inom demensvården går till Göteborg och Marie Fredsdotter, verksamhetschef på Bräcke diakonis vård- och omsorgsboende för unga personer med demens

Marie Fredsdotter, verksamhetschef på Västergårdens vård- och omsorgsboende för yngre personer med en demenssjukdom har av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården utnämnts till 2024 års ledare inom demensvården. Marie har av föreningen tilldelats ett stipendium på 50.000 kr till egen utveckling

Professor Ingemar Skoog överlämnar stipendiet till Marie Fredsdotter vid Sinnenas Luch på Resturang SK Mat och Människor i maj 2024

Marie Fredsdotter leder ett unikt boende i Göteborg, Bräcke vård- och omsorgsboende för yngre (under 65 år) med en demenssjukdom. På boendet bor 25 personer. Marie möter både de boende, deras familjer och andra anhöriga med respekt och värme och leder personalen i deras arbete att dagligen ge ett gott bemötande till de boende och deras anhöriga. Marie, med flera år av erfarenhet från äldreomsorg, har specialiserat sig på ledarskap, processledning och handledning. I sitt innovativa ledarskap är hon modig och finner unika lösningar för den unika människa som hon möter. 

 

När den enda vägen att gå är vilse, då krävs trygga ledare. 

Tidigare stipendiater hittar du här

Föreningen Gott ledarskap i demensvården (GLID)

”Vägen till en bättre demensvård går via chefen” - en insikt som ligger till grund för föreningens strävan. Varje år utser GLID ”Årets chef i demensomsorgen” efter ett nationellt nomineringsförfarande. Stipendiaten prisas med 50 000 kronor till egen kompetens­utveckling och 50 000 kronor till GLID:s chefsnätverk (tidigare stipendiater och finalister).

 

Du kan bidra till Gott ledarskap i demensvården genom att

 

  • - nominera en duktig första linjens chef till vår
      utmärkelse och stipendium här
  • - bli personlig medlem - 150 kr
  • - bli företags- eller organisationsmedlem - 6 000 kr
  • - bli gåvogivare – bankgiro 446-3139,
                                 swish 123 454 75 68

 Kontakt: styrelsen@gottledarskap.nu

Avtackning

Vid årsmötet 2024 avtackades
Marianne Melkersson som efter många år som ordförande och ännu fler år i föreningens styrelse nu lämnar densamma.

Vår nyvalda ordförande Kerstin Skar Eriksson tackade Marianne för hennes insatser och överlämnade blommor.

Ytterligare 3 styrelsemedlemmar lämnade sina uppdrag. 

Lena Larsson, som var med och startade föreningen för 10 år sedan och vidare Monika Berglund och Daniel Brattgård.  

Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen. Se vidare här

Läs mer om vår skrift på denna länk Där kan du också läsa skriften i PDF-format

Vår senaste skrift!

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tagit fram:

Personalförsörning på äldreboenden ur enhetschefens perspektiv

Underlag för en utvecklad nationell demensstrategi
En strategi för lindrig kognitiv störning och demenssjukdom

Se underlaget från Socialstyrelsen här

2023 års Stipendiat Mirjam Brocknäs

Medverkan i Polen på konferensen:

Global Conference of Alzheimer Disease International

Hon har använt en del av stipendiet till denna resa


Mer om konferensen finns här

Ett inslag från konferensen under ledning av Mirjam ses på denna video.


Mirjam i talarstoen

Nästa nätverksmöte nr 13 äger rum i Stockholm den 26-27 september

Lokal: Odd Fellow nära Kungsträdgården som vid tidigare tillfälle.

Se vidare på sidan om Nätverk


Tidigare har Föreningen publicerat 

Vägen till god Demensvård

Häftet riktar sig främst till de beslutsfattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.

Läs mer om vårt häfte på denna länk. Där kan du också läsa häftet i PDF-format och beställa häftet.


Föreningen har tidigare även givit ut boken

Gott Ledarskap i  Demensvården

Läs mer på om boken här.
Du kan också beställa boken på denna länkOm du vill läsa boken som PDF,

kan du göra det här.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här eller på fliken kontakt ovan.


Under fliken Om oss hittar du namnen och kontaktuppgiftern för våra styrelseledamöter.