Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. När nomineringstiden hade gått ut för 2020 års nominering hade vi fått in många välmotiverade nomineringar till årets stipendiat.


Föreningens styrelse har enhälligt utsett Emma Eggertsen på Björklidens äldreboende i Alafors i Ale kommun till 2020 års stipendiat. Emma är en stark ledarförebild och kraftfull ambassadör för en god demensvård med stor drivkraft och strategiska utvecklingstankar. Läs mer på denna länk.

 

Dags att nominera 2021 års stipendiat!

Du nominerar din kandidat på denna länk. Vi vill ha din nominering senast 16 februarti 2021.

Ny bok!

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt en ny bok:

Boken riktar sig främst till de besluts-fattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår nya bok på denna länk Här kan du också läsa boken i pdf-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på100 kr.

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet? Klicka på fliken

"Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen på våra styrelseledamöter.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården


Läs mer på denna länk. Boken kostar 150 kronor. Beställ boken på denna länk.