Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Ann-Christin Eriksson, Strandgården, Ellös

årets stipendiat!


 
Ann-Christin Eriksson, Strandgården, Ellös på Orust tilldelas 2021 års stipendium för föredömligt ledarskap inom demensvården för sitt nydanande och utvecklande ledarskap. Hon har utvecklat nya arbetssätt, kunskaper som hon sedan även delat med sig av till sina kollegor. Lärande och utveckling i arbetet har blivit Ann-Christins signum.


Stipendiet är avsett att användas för egen utveckling till ett värde motsvarande 50 000 kronor.


Läs mer på denna länk


Du kan redan nu nominera 2022 års stipendiat på denna länk

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.


Coronakommissionen har i december lämnat sitt första delbetänkande. Du kan läsa den på denna länk. Betänkandet nämner bl a 

I början av december 2020 hade i Sverige fler än 7 000 människor avlidit med diagnosen covid-19. Av dessa personer var nära 90 procent 70 år eller äldre. Hälften av dem bodde i särskilt boende och knappt 30 procent hade hemtjänst.

Detta visar att föreningen Gott Ledarskap i Demensvården behövs!

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. 


Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet? Klicka på fliken "Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen och kontaktuppgiftern

för våra styrelseledamöter.

Medlemsmötet 26 april

Medlemsmötet hölls på Zoom och det viktigaste var tillkännagivandet av 2021 års stipendiat, Ann-Christin, se till vänster.


Förra årets stipendiat Emma Eggertsen på Björklidens äldreboende i Alafors berättade sedan den intraprenadfom som man har där. De bilder, som Emma visade finns på denna länk.


Slutligen lämnade ordföranden Marianne Melkersson uppdaterad information om pandemisituationen inom äldreomsorgen i landet. Mariannes bilder finns på denna länk.

Vår senaste bok!

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt boken:

Boken riktar sig främst till de besluts-fattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår senaste bok på denna länk Här kan du också läsa boken i pdf-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på100 kr.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården


Läs mer på denna länk. Boken kostar 150 kronor. Beställ boken på denna länk.


Om du vill läsa boken som pdf, kan du ladda ner den på denna länk.