Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.

Stipendiat 2023

Du kan när som helst nominera Årets Stipendiat 2023.

Föreningens stipendier riktas till första linjens chefer    d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård och uppgår till ett värde av 50 000:-. Har du någon som gör ett fantastiskt arbete som ledare för ett Demensboende och som  du anser förtjänar att utnämnas till Årets Stipendiat 2023? Välkommen att nominera kandidaten till 2023 års stipendium på denna länk. Du kan nominera fram till den 12 feb 2023

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Ett antal nya intressanta artiklar/debattinlägg finns nu på vår nyhetssida.

Se vidare här


Stipendiat 2022

Utmärkelse till Helsingborgare för gott ledarskap inom äldrevården

 Ann-Charlotte Hanke, enhetschef för äldreboendet Fullriggaren i Helsingborg, har utnämnts till årets ledare inom demensvården. För detta har hon erhållit stipendium på 50.000 kr, avsett för egen fortsatt utveckling, från Föreningen GOTT LEDARSKAP i Demensvården.

 

Ann-Charlotte arbetar proaktivt i tanke och handling inom det demensboende, där hon är ansvarig chef och ledare. De äldre som står i begrepp att flytta in på Fullriggaren får i förväg besök av Ann-Charlotte för att göra det förestående miljöombytet så smidigt och positivt som möjligt. I samma syfte engageras också anhöriga i ett tidigt stadium.


Pandemin har förhindrat sådana möten, men man avser att komma igång igen inom kort.

 

På boendet har man skapat ändamålsenliga team med stort egenansvar och delaktighet för medarbetarna. Man har ett nära samarbete med läkare. Ett gott bemötande menar man är den kanske viktigaste medicinen för den demenssjuke.

 

Pandemin orsakade stora utmaningar, men ingen boende på Fullriggaren avled med coronainfektion.


En artikel i tidningen Demenscentrum finns här 


Tidigare stipendiater hittar du här

Sveriges Coronakommission Slutbetänkande

Kommitionen har nu lämnat sitt slutbetänkande.

Där pekas det på en hel del som behöver åtgärdas. Se betänkandet på denna länk.


Första delbetänkande

Sveriges Coronakommission lämnade i december 2020 sitt första delbetänkande. Du kan läsa den på denna länk. Betänkandet nämner bl a 

I början av december 2020 hade i Sverige fler än 7 000 människor avlidit med diagnosen covid-19. Av dessa personer var nära 90 procent 70 år eller äldre. Hälften av dem bodde i särskilt boende och knappt 30 procent hade hemtjänst.

Detta visar att föreningen Gott Ledarskap i Demensvården behövs!

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. 

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet?

Klicka här eller på fliken "Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka här eller på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen och kontaktuppgiftern för våra styrelseledamöter.

Nästa Nätverksmöte

Nätverksmöte nr 10 sker i Stockholm den 20 oktober i Odd Fellowhuset på Trädgårdsgatan 11 A. Möt nya chefen för Kompetenscentrum för Äldreomsorg på Socialstyrelsen Eva Lindqvist och Äldresamordnaren Michaela Prochazka                  Tid: kl 10 -16                                                                            Program:På förmiddagen diskussion kring utveckling av bemanningslösningar och ansökan om projekt.                              På eftermiddagen kommer Socialstyrelsens nya chef för det nya kompetenscentrum för Äldreomsorg som invigdes nyligen och Äldresamordnaren på Socialstyrelsen. Hela eftermiddagen ägnas åt en dialog med dem och frågor kan skickas in på förhand senast 10 oktober.

Anmälan sker till marianne@gottledarskap.nu senast 14 oktober.

Nätverksdagarna 5-6 maj 2022

GLIDs nätverk möttes under två dagar den 5- 6 maj på Västra Götalands campus på Nya Varvet. Läkaren Göran Stiernstedt som varit ledamot i Coronakommissionen berättade under första dagen om resultaten av kommissionens analys gällande äldreomsorgen.

De arton framgångsrika enhetscheferna som kom från hela Sverige kunde återkoppla till honom om sina erfarenheter under pandemin. Det framkom då hur olika förutsättningarna varit i de olika kommunerna, en erfarenhet som Göran Stiernstedt konstaterade att också kommissionen sett. Han sammanfattade med orden ”Det gick ganska bra, men det kunde gått bättre, särskilt under första våren.”


Nätverkarna hade sedan kvällen tillsammans på hotellet och kunde utbyta erfarenheter.

Dag två diskuterades dessa erfarenheter livligt och den största oron för framtiden, hur hitta kompetent personal.  Övriga frågor som behandlades var bland annat, kommer de åtgärder som kommissionen föreslår att genomföras? Kommer den kommande Äldreomsorgslagen att förbättra möjligheterna? Det finns nu en erfaren grupp som kan utgöra en plattform för fortsatt utveckling av demensvården i Sverige, något som Göran Stiernstedt också kunde ta med sig.


Den nya formen att träffas under två dagar uppskattades mycket och vi planerar för ett nytt sådant möte 20 – 21 oktober.

Vår senaste bok!

Vägen till god Demensvård

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt boken:

Boken riktar sig främst till de beslutsfattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår senaste bok på denna länk Här kan du också läsa boken i PDF-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på100 kr exkl porto.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården

Läs mer på denna länk. Boken kostar 150 kr exkl porto. Beställ boken på denna länk.


Om du vill läsa boken som PDF, kan du ladda ner den på denna länk.