nya boken

Föreningens bok:

Vägen till en god demensvård

– Vägvisare för beslutsfattare

När vi själva eller en anhörig drabbas av en svår demenssjukdom vill vi ha en förstklassig vård med engagerad personal. År 2018 gav föreningen ut boken Gott Ledarskap i Demensvården med finansiellt stöd från Stiftelsen Solstickan. I denna bok ställer författarna frågan varför kvaliteten på demensvården varierar så mycket över landet. I boken intervjuas bland annat politiskt ansvariga för demensvården i sex kommuner vars demensboenden har

kommit högt i Socialstyrelsens jämförelser.


Den slutsats som författarna kommer till är att det inte i huvudsak är en ekonomisk fråga att få till stånd en högkvalitativ demensvård. Snarare är kravet att de politiskt ansvariga skapar rätt förutsättningar för ledningen av arbetet på demensboendet, första linjens chefer.


Nedanstående är ett citat från Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum i en krönika i Folkhälsa Sverige 4 maj 2020 som väl kan illustrera syftet med denna bok.

 

Sveriges äldreomsorg behöver vässas, om inte det var klart förr så har det nog blivit det för de flesta i dessa Coronatider. -- Det är väl heller ingen som tvivlar på arbetsledningens betydelse, men satsas det på ledarna i äldreomsorgen? Har de resurser för att genomföra utveckling och säkerställa att alla, även arbetsledarna själva har den kompetens som behövs? Äldreomsorgen är redan idag en av våra största arbetsgivare. Låt oss se till att den också blir den bästa!


Du kan läsa boken i pdf på denna länk. Du kan beställa den fysiska boken här.