Föreningsmöte

Föreningsmöte den 22 november 2021

Professor Henrik Zetterberg från Göteborgs

universitet bjöd oss på en mycket intressant

föreläsning om Alzheimers sjukdom i Vegasalen

på Vegahemmet.  Han är världsledande i forskningen kring hur blodprov kan användas för att ställa diagnos på flera olika hjärnsjukdomar, men i synnerhet Alzheimers sjukdom.

Det kommer att kunna användas av allmänläkare inom en snar framtid och därmed underlätta diagnos och medicinering.

Med stor entusiasm beskrev han också de olika läkemedel som för närvarande prövas för att inte bara hejda symtomen av sjukdomen utan också hindra sjukdomens utveckling.

Hans team deltager i en sådan spännande studie och en av våra närvarande föreningsmedlemmar, som är en av deltagarna i den studien, kunde vittna om hur bra det hittills fungerat för henne.


Henrik Zetterberg avslutade således med hoppfulla tongångar för de drygt 30-talet intresserade medlemmar som kommit till detta vårt första fysiska medlemsmöte på länge. Pandemin har bara möjliggjort digitala möten under senare år.


Sist berättade Lars Rönnmark från styrelsen om det studiematerial grundat på litteratur om Alzheimers sjukdom, som en grupp i Styrelsen håller på att utveckla.


Mer om professor Zetterbergs forskning finner du på denna länk och även på denna länk