Socialstyrelsen

Här finns material från Socialstyrelen som gäller vårt intresseområde


Underlag för en utvecklad nationell demensstrategi
En strategi för lindrig kognitiv störning och demenssjukdom

Se underlaget här


Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
En vägledning

Läs rapporten här