Bok om gott ledarskap i demensvården

GOTT LEDARSKAP I DEMENSVÅRDEN

Boken Gott Ledarskap i Demensvården togs fram 2018 av den ideella föreningen med samma namn, Gott Ledarskap i Demensvården.  Stiftelsen Solstickan har bidragit med finansiering av projektet.


Professor Ingmar Skoog skriver i förordet till boken: ”Men tillfredsställande är kanske inte tillräckligt när vi tänker på den vård vi vill ha när vi själva eller våra anhöriga får en svår demenssjukdom. Då vill vi ha en excellent vård med engagerad personal. En förutsättning för det är ett gott ledarskap med en ledare som kan entusiasmera sin personal och som har ideer och visioner om hur vården kan bli så bra och inspirerande som möjligt för de boende. Detta gör inte bara att de boende och personalen trivs och att boende och arbete känns meningsfullt, utan också att intellektuella och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom förbättras. Det finns starkt vetenskapligt stöd för detta.”


Boken Gott Ledarskap i Demensvården söker belysa just detta. I den beskrivs hur nio chefer agerar för att söka åstadkomma den excellens som professor Skoog betonar. Även krav, arbetsmetoder och mönster lyfts fram och boken har ett avslutande avsnitt med blick mot framtiden. Alla kan förhoppningsvis hitta något användbart i boken utifrån sin situation.


Se ett utdrag ur boken på denna länk.


Boken kostar 100 kronor exkl porto. Du kan beställa boken genom att fylla i beställningsblanketten som du kommer till genom att klicka på knappen till höger. Vid köp av flera exemplar får du rabatt, se beställningslänken.

I boken möter vi goda exempel på enhetschefer som inspirerar och delar med sig av metoder som hjälper kollegor, närstående och förtroendevalda att ge en människa med demenssjukdom förutsättningar att få förbli den hon egentligen är.