Stadgar

Föreningens stadgar

Vid föreningens årsmöte den 30 maj 2022 godkändes mindre justeringar av stadgarna för föreningen Gott Ledarskap i Demensvården.


Du kan läsa våra stadgar här.