Rapport från Socialstyrelsen

Här finns material från Socialstyrelen som gäller vårt intresseområde

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här