Rapport från Socialstyrelsen

Här finns material från Socialstyrelen som gäller vårt intresseområde

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
En vägledning

Läs rapporten här