Styrelsen

Styrelsen

Marianne Melkersson, ordf

Skicka mail till Marianne här

Lars Rönnmark, ledamot

Skicka mail till Lars här

Ingrid Thulin, sekr

Skicka mail till Ingrid här

Roland Salomonsson, kassör

Skicka mail till Roland här

Daniel Brattgård, ledamot

Skicka mail till Daniel här

Monica Berglund, ledamot

Skicka mail till Monica här

Lena Larsson, ledamot

Skicka mail till Lena här

Kerstin Skar Eriksson, ledamot

Skicka mail till Kerstin här

Cecilia Nygren, ersättare

Skicka mail till Cecilia här

E-mail.till föreningen: klicka här