Stadgar

Föreningens stadgar

Vid föreningens årsmöte den 30 maj 2020 godkändes mindre justeringar av stadgarna för föreningen Gott Ledarskap i Demensvårdene.


Du kan läsa våra stadgar här.