Nätverk för stipendiater

 Nätverk för ledare inom demensvården


Under de år vi delat ut föreningens stipendium till framgångsrika enhetschefer inom demensvården har vi kommit i kontakt med många duktiga ledare.


Bland årets finalister framkom tydligt hur olika strategier lett fram till mycket goda resultat. Det gemensamma är att få personalen att arbeta personcentrerat och känna arbetsglädje genom att de som behöver deras stöd mår bättre. Någon har tagit utgångspunkt i 0-visionen, någon har genom certifiering och reflektionsmöten gett personalen fina förutsättningar. Någon har genom att få eget ansvar för ekonomin i intraprenadform gett personalen stor delaktighet och ansvar där idéer för att ge de boende extra upplevelser kan rymmas. Flera har satsat mycket på att miljön skall ge de bästa förutsättningar för de demenssjuka att känna sig så friska som möjligt.


Vi ser att det finns många spännande erfarenheter att dela med andra och vi har därför startat ett nätverk för tidigare stipendiater och kandidater som gått till final. Vi hoppas därigenom få en ännu större spridningseffekt av allt det goda som görs för demenssjuka i vårt land. Föreningen vill på detta sätt visa vår uppskattning av det fina ledarskap vi sett hos så många och ta till vara deras erfarenheter.