GOTT LEDARSKAP ÄR DEN VIKTIGASTE FÖRUTSÄTTNINGEN

FÖR ETT BRA OMHÄNDERTAGANDE AV DE BOENDE

 

Första linjens chef har en mycket viktig roll i utvecklingen och stimulansen hos personalen inom demensvården.

 

Föreningens stipendier riktas därför till första linjens chef d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 100.000 kronor till fortbildning inom ledarskap och demensvård.

 

De som hittills erhållet förenings stipendier presenteras här nedan.


Tiden för nominering av 2019 års stipendiat har gått ut. Vem som blir årets stipendiat kommer att tillkännages den 16 maj i samband med att stipendiet delas vid en sponsorlunch i Göteborg.


2018 års stipendium tilldelades Pia Fransson.Pia leder verksamheten vid Järdalavägens Vårdboende i Linköping.  Stipendiet delades ut av professor Ingmar Skoog, Centrum för åldrande och hälsa, vid Sinnenas Lunch på restaurang SK Mat & Människor torsdagen den 17 i närvaro av ett fyrtiotal inbjudna gäster.


Pia Fransson tilldelas stipendiet med anledning av sitt tydliga, raka, orädda, prestigelösa och samtidigt omtänksamma, utvecklande ledarskap med målmedvetet fokus på hyresgäster och deras anhöriga.


Pia Fransson är också initiativtagare och grundare till projektet Lärcenter för en god demensvård’ som startade inom ramen för FoU Centrum i Linköping 2007. Lärcentret är idag en permanent och etablerad verksamhet för utveckling och kvalitet inom demensvården på lokal, regional och nationell nivå.


Pia Fransson och hennes medarbetare arbetar aktivt för den nollvision som innebär demensvård utan tvång och begränsningar. Bland flera andra målområden märks också hennes utvecklingsarbete för demenssjuka med musik och kultur som tema. Alla medarbetare skall få en gemensam grundutbildning i studiecirkelform om musik och kultur och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.


2017 års stipendium tilldelades

Anneli Franzén Kullegården i Partille


Anneli personifierar nyfikenhet, mod, handlingskraft och ett närvarande ledarskap. Med en sådan kombination händer mycket även inom givna ekonomiska ramar.

Ny teknik nyttjas i ”hyresgästernas” tjänst och där det som bäst behövs.

Måltiden ger både näring, stimulans och samvaro.


”Nollvisionen” är en strävan i det dagliga arbetet, d.v.s. frihet från tvång och begränsningar. ”Hyresgästerna”, deras anhöriga och medarbetarna, alla involveras efter sina förutsättningar och med respekt för varandra.


Genom att prova ”Äldredräkten” får medarbetarna uppleva hur det kan kännas att vara gammal. Inspiration till verksamheten hämtas från många olika håll, t.o.m. från Japan.

Motivering: Anneli och hennes medarbetare tar i arbetet sin utgångspunkt

+ i tydliga värderingar,

+ är innovativa i det vardagliga,

+ i ett ständigt pågående samspel med närstående,

+ låter inte ekonomin vara ett hinder,

+ och har ambitionen att bli bäst på det som de gör.


Stipendiet delades ut i samband med ”Sinnenas lunch” på restaurang SK – Mat och Människor i Göteborg torsdagen den 4 maj. Utdelare var professor Ingmar Skoog, Centrum för åldrande och hälsa – AgeCap, Göteborgs universitet.

2015 års stipendium tilldelades

Pia Sjögren på Hagalidsgården, Västerås
till kompetensutveckling inom demensvården. För detta ändamål har både kompetens och pengar (till ett värde av 100 000 kronor) ställts till Pias förfogande.


Läs intervjun med Pia på denna länk.
2014 års stipendium tilldelades

Kristina Nilsson-Lindström, enhetschef på Malmgården, Skaratill kompetensutveckling inom demensvården. För detta ändamål har både kompetens och pengar (till ett värde av 50 000 kronor) ställts till Kristinas förfogande.


Läs intervjun med Kristina på denna länk.

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org