Nyheter

NYHETER

Den 27 augusti hade GöteborgsPosten en debattartikel med rubriken

Ge äldre dementa förutsättningar att njuta av livet.


Bättre bemanning krävs på Änggårdsbacken för att personalen ska kunna ta hand om de boende på ett tillfreds­ställande sätt. Politiker och tjänstemän borde göra ett studiebesök där och lyssna på personalen, skriver Margit Jansson, Karin Nolmark och Ingrid ­Petersson.


Läs hela debattartikeln här


Socialstyrelsen presenterar en ny rapport

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

med underrubriken

en modell för mångprofessionell samverkan för

personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom.


Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat en modell för ett standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom riktad till kommuner och landsting. Den 150-sidiga rapporten presenterades den 22 juni i år och innehåller bl a en checklista över insatser, särskilda perspektiv och viktiga områden att tänka på vad gäller respektive insats.


Läs hela rapporten här.


Utlandsfödd dement får mindre stöd än svenskfödd.


Svenska Dagbladet hade den 30 juli i år en artikel med den rubriken. De berättar om en ny studie som har visat att anhöriga till utlandsfödda dementa inte tar del av samhällets stöd i samma utsträckning som anhöriga till inrikesfödda. Det blir mindre av allt: dagverksamhet, korttidsboende och anhörigutbildning.


Läs hela artikeln här.


Demenssjuke Nils Turney (50 år) får ingen hjälp till ett LSS-boende!


Nyligen har det i masssmedia skrivits mycket om Jonna Lundin i Borlänge, som i två år har stöttat sin 50-årige man Nils Turney i kampen mot demenssjukdomen. Men det faktum att de är gifta med varandra gör det svårt för Nils att få en lägenhet på ett LSS-boende.


Läs mer på dessa länkar:

Aftonbladet

Aftonbladet

Sveriges Radio

Till 2019 års stipendiat har utsetts Ewa Wörlén, enhetschef på Harakärrsgården, Burlöv


Läs mer på denna länk

Andante,

Norénföreställning på Dramaten i Stockholm

”För den som vill reflektera över eller bearbeta existentiella brister i svensk äldreomsorg rekommenderas Lars Noréns ”Andante” på Dramaten i Stockholm. Men den knappt tre timmar långa föreställningen (inklusive paus) är ingen tung historia. Föreställningen är rolig mitt i allvaret och blir en lisa för själen.


Replikerna är tonsäkra när de ringar in en räcka plågsamma och förnedrande omständigheter som hör till det multisjuka åldrandets sista stadier.”


Så skriver Seniorens recensent Jan Arleij om Noréns Andante, se denna länk.

Vår stipendiat 2017, Anneli Franzén, nominerad till Årets Innovativa ledare


Att våga testa nytt är viktigt för Anneli Franzén, enhetschef på
äldreboendet Kullegården i Partille. Hon är nominerad till Årets innovativa ledare, ett pris som delades ut den 19 mars.

Den 3 mars hade GöteborgsPosten ett stort reportage om Anneli. Läs hela texten här.

Det aktuella läget inom demensforskningen och demensvården.

Vid ett föreningsmöte den 28 januari 2019 på Vegahemmet i Göteborg berättade föreningens ordförande, Marianne Melkersson, om både det aktuella forskningsläget när det gäller demenssjukdomar och hur detta påverkar behovet av relevant vård.


De bilder som Marianne visade vid föreningsmötet kan du ladda ner här.

Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

En ny studie av forskare vid Linköpings Universitet visar att vid Alzheimers sjukdom kan cellernas skräphanteringssystem transportera skadliga proteiner till andra nervceller och på så vis sprida sjukdomen. Med tiden bildar de allt större plack i hjärnan, vilket sammanfaller med att nervceller dör. Den drabbade blir gradvis sämre i takt med att nya delar av hjärnan påverkas. Studien visar att i experiment med odlade celler kan spridningen bromsas. Upptäckten kan få betydelse för utveckling av ny diagnostik och på sikt även läkemedel som stoppar eller bromsar spridningen.

Läs hela pressmeddelandet här.


Regeringen presenterar demensstrategi

Äldreminister Lena Hallengren presenterade nya nationella demensstrategin för Sverige vid en pressträff på Silviahemmet  den 24 maj förra året. En modell för hur vård och omsorg kan organiseras ska tas fram och spridas av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att öka kvaliteten och göra vården mer jämlik.


Sju områden pekas ut som särskilt viktiga att förbättra och utveckla. Ett handlar om samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Den modell som ska tas fram av Socialstyrelsen ska peka ut ett standardiserat insatsförlopp. Tanken är att vården och omsorgen ska vara likvärdig i landet.


Likaså måste anhöriga kunna lita på att även de får den vård och omsorg de behöver. Hela samhället måste förändras för att bättre möta människor med demenssjukdom.


Uppdraget ska slutredovisas 1 juni 2022.


Ladda ner hela beslutet här.


Bli Demensvän!

Demensförbundet har startat ett program för ett demensvänligt samhälle: Bli en demensvän, se denna länk


Programmet uppmanar oss att ta till oss kunskap om demens och att som medmänniska visa förståelse, vara lugn och ha lite extra tålamod med dem som lider av demens. Det är främst en fråga om att visa vanligt mänskligt hyfs och hänsyn när vi i vårt dagliga liv träffar någon med demens. Vi får lära oss att inse när en person lider av demens och hur vi bäst bemöter honom eller henne.


My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org