NYHETER

Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

En ny studie av forskare vid Linköpings Universsitet visar att vid Alzheimers sjukdom kan cellernas skräphanteringssystem transportera skadliga proteiner till andra nervceller och på så vis sprida sjukdomen. Med tiden bildar de allt större plack i hjärnan, vilket sammanfaller med att nervceller dör. Den drabbade blir gradvis sämre i takt med att nya delar av hjärnan påverkas. Studien visar att i experiment med odlade celler kan spridningen bromsas. Upptäckten kan få betydelse för utveckling av ny diagnostik och på sikt även läkemedel som stoppar eller bromsar spridningen.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Regeringen presenterar demensstrategi

Äldreminister Lena Hallengren presenterade nya nationella demensstrategin för Sverige vid en pressträff på Silviahemmet den 24 maj. En modell för hur vård och omsorg kan organiseras ska tas fram och spridas av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att öka kvaliteten och göra vården mer jämlik.

 

Sju områden pekas ut som särskilt viktiga att förbättra och utveckla. Ett handlar om samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Den modell som ska tas fram av Socialstyrelsen ska peka ut ett standardiserat insatsförlopp. Tanken är att vården och omsorgen ska vara likvärdig i landet.

 

Likaså måste anhöriga kunna lita på att även de får den vård och omsorg de behöver. Hela samhället måste förändras för att bättre möta människor med demenssjukdom.

 

Socialstyrelsen får i uppdrag att hantera och följa upp demensstrategin. En plan för arbetet ska redovisas den 1 oktober i år och uppdraget ska slutredovisas 1 juni 2022.

Ladda ner hela beslutet här.

 

Bli Demensvän!

Demensförbundet har startat ett program för ett demensvänligt samhälle: Bli en demensvän, se länken https://demensvan.se/

 

Programmet uppmanar oss att ta till oss kunskap om demens och att som medmänniska visa förståelse, vara lugn och ha lite extra tålamod med dem som lider av demens. Det är främst en fråga om att visa vanligt mänskligt hyfs och hänsyn när vi i vårt dagliga liv träffar någon med demens. Vi får lära oss att inse när en person lider av demens och hur vi bäst bemöter honom eller henne.

 

Årets stipendium för gott ledarskap delades ut den 17 maj

Den 17 maj anordnade förening en donationslunch på restaurang SK Mat & Människor, kallad Sinnenas Lunch. Ett fyrtiotal inbjudna gäster deltog. Hela överskottet tillfaller vår stipendieverksamhet.

 

Vid lunchen utdelades 2018 års stipendium för Gott Ledarskap i Demensvården. Årets stipendiat heter Pia Fransson. Hon leder verksamheten vid Järdalavägens Vårdboende i Linköping. Stipendiet delades ut av professor Ingmar Skoog, Centrum för åldrande och hälsa, vid Sinnenas Lunch på restaurang SK Mat & Människor torsdagen den 17 maj i anslutning till Demensdagarna i Göteborg och i närvaro av ett fyrtiotal inbjudna gäster.

 

Pia Fransson tilldelas stipendiet med anledning av sitt tydliga, raka, orädda, prestigelösa och samtidigt omtänksamma, utvecklande ledarskap med målmedvetet fokus på hyresgäster och deras anhöriga.

 

Pia Fransson är också initiativtagare och grundare till projektet ’Lärcenter för en god demensvård’ som startade inom ramen för FoU Centrum i Linköping 2007. Lärcentret är idag en permanent och etablerad verksamhet för utveckling och kvalitet inom demensvården på lokal, regional och nationell nivå.

 

Pia Fransson och hennes medarbetare arbetar aktivt för den nollvision som innebär demensvård utan tvång och begränsningar. Bland flera andra målområden märks också hennes utvecklingsarbete för demenssjuka med musik och kultur som tema. Alla medarbetare skall få en gemensam grundutbildning i studiecirkelform om musik och kultur och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.

 

Pia Fransson tilldelas stipendiet för sitt tydliga, raka, orädda och samtidigt omtänksamma ledarskap med målmedvetet fokus på vårdutveckling för patienters och anhörigas bästa.

 

Stipendiet delades ut av professor Ingmar Skoog, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet.

Pia Fransson flankerad av Professor Ingmar Skoog och föreningens ordförande Bengt Arenhag

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org